Znaczenie i funkcja Barwy

Data publikacji:

Barwa jest częścią języka wizualnego. Może pobudzać lub sygnalizować dramat, akcję, dynamikę, spokój, harmonię. Barwa spełnia funkcje opisowe. Wyróżnia lub separuje przedmioty o tym samym kształcie lub nazwie, np. jabłko zielone, jabłko czerwone.

Elementy kompozycji

Data publikacji:

Forma wraz z treścią fotografii, w klasycznym rozumieniu, maja tworzyć jedność. Geometria fotografii, kompozycja, perspektywa, kolor światło organizują elementy obrazu na płaszczyźnie i stwarzają iluzję przestrzeni lub układają te elementy tak, aby były one odebrane przez widza w sposób zamierzony przez autora. Przez wieki ta jedność była utożsamiona z zasadą harmonii elementów obrazu, mają ułatwić odbiór i podkreślić skończoność i dokładność kompozycji.

Automatyczne nastawianie ostrości

Data publikacji:

Po wciśnięciu do połowy spustu migawki aparat ustawia automatycznie ostrość, na obiekcie na którym nastawiony jest punkt AF. Sposób działania autofokusa zależy od wyboru jednego z trzech dostępnych trybów.

AF-A (auto-servo AF)

Aparat sprawdza czy fotografowany obiekt znajduje się w ruchu, czy nie. Dla motywów statycznych wybierane jest pojedyncze ustawienie ostrości, w którym po wciśnięciu wpustu migawki do połowy ostrość zostaje zablokowana (jak w trybie AF-S). Jeśli lustrzanka wykryje ruch głównego motywu, to układ autofokusa przełączany jest w tryb ciągłego ustawiania ostrości (tak jak w AF-C).

Przygotowanie sprzętu fotograficznego do pracy

Data publikacji:

Przed pierwszym uruchomieniem aparat należy w pierwszej kolejności przygotować do pracy – inaczej możemy się rozczarować, np. krótkim działaniem baterii lub brakiem zdjęć na karcie pamięci.

Język, data i godzina

Podczas pierwszego uruchomienia lustrzanki, musimy najpierw wybrać właściwy język, a następnie ustawić datę i godzinę, bez których aparat nie pozwoli nam robić zdjęć. Ustawienie czasu pozwoli nam także na łatwiejsze katalogowanie fotografii na komputerze – warto się więc przyłożyć do tej czynności i wprowadzić aktualne ustawienia.