Przed pierwszym uruchomieniem aparat należy w pierwszej kolejności przygotować do pracy – inaczej możemy się rozczarować, np. krótkim działaniem baterii lub brakiem zdjęć na karcie pamięci.

Język, data i godzina

Podczas pierwszego uruchomienia lustrzanki, musimy najpierw wybrać właściwy język, a następnie ustawić datę i godzinę, bez których aparat nie pozwoli nam robić zdjęć. Ustawienie czasu pozwoli nam także na łatwiejsze katalogowanie fotografii na komputerze – warto się więc przyłożyć do tej czynności i wprowadzić aktualne ustawienia.

Karty Pamięci

formatowanie karty
formatowanie karty

Ogólnodostępne nośniki danych pasują do każdego aparatu, niemniej przed pierwszym użyciem kartę pamięci należy przystosować do pracy z naszą lustrzanką. W tym celu należy ja sformatować, upewniwszy się wcześniej, czy nie przechowujemy na niej jakiś ważnych danych czy zdjęć z innego aparatu. Podobnie postępujemy z wszystkimi kartami, jakimi dysponujemy – ponadto możemy je opisać, by nie myliły się nam podczas przegrywania danych do przenośnego banku zdjęć. Niektóre lustrzanki umożliwiają szybko sformatować kartę pamięci za pomocą jednoczesnego wciśnięcia i przytrzymania dwóch przycisków z napisem format.

Dioptraż

W lustrzankach do kadrowania zdjęć używa się przede wszystkim wizjera optycznego. Dlatego też warto przed fotografowaniem sprawdzić, czy obraz w nim jest dla nas czytelny. Jeśli nie to ostrość wizjera możemy ustawić za pomocą pokrętła korekcji dioptrażu, znajdującego się za muszą wizjera.

Usuwanie kurzu

Większość obecnie produkowanych lustrzanek, ma instalowany wewnątrz układ czyszczący matrycę aparatu. Usuwanie kurzu z przetwornika pozwala uniknąć rejestrowania na zdjęciach „niezidentyfikowanych obiektów”. Należy więc sprawdzić, czy w menu wybrana jest opcja automatycznego uruchamiania czyszczenia przy włączaniu i wyłączaniu aparatu.

Zasilanie

Nowe akumulatory przed pierwszym użyciem należy ładować przez kilkanaście godzin (zgodnie z zaleceniami producenta). Akumulatorów litowo-jonowych nie wolno – tak jak się to kiedyś praktykowało – formatować, czyli na przemian ładować i rozładowywać do końca. Tego typu działania prowadzą do nieodwracalnego zmniejszenia pojemności baterii. Akumulatory litowo-jonowe najlepiej jest doładowywać nawet wtedy, gdy nie są jeszcze wyczerpane do końca – zwiększy to ich żywotność oraz pojemność.