Elementy kompozycji

Data publikacji:

Forma wraz z treścią fotografii, w klasycznym rozumieniu, maja tworzyć jedność. Geometria fotografii, kompozycja, perspektywa, kolor światło organizują elementy obrazu na płaszczyźnie i stwarzają iluzję przestrzeni lub układają te elementy tak, aby były one odebrane przez widza w sposób zamierzony przez autora. Przez wieki ta jedność była utożsamiona z zasadą harmonii elementów obrazu, mają ułatwić odbiór i podkreślić skończoność i dokładność kompozycji.